กแ
Broadcasting PA Products
 

This amplifier has been made for TV/FM stations and various usages. It is excellent as an exciter for high power solution for Broadcasting system. This amplifier must be installed on a good cooling system. We can provide various frequencies PA for exact solution our customer want.

   
กแ
Broadcasting PA Products List
 
Model Name Frequency Band Output  Gain Vdd, Id Dimension (W*L*H) Connector Type
GL-FM600 88~108MHz > 600W CW > 25dB 50V, 21A 80*160*30mm  NC, N-F, N-M
GL-VHF100 175~225MHz > 100W PEP > 20dB 50V, 4A 70*100*30mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-DMB300 175~225MHz > 300W PEP > 20dB 50V, 9A 100*100*30mm  NC, N-F, N-M
GL-BC100 470~860MHz > 100W PEP > 18dB 30V, 7A 80*160*30mm NC, N-F, N-M
GL-BC400 470~860MHz > 400W PEP > 20dB 50V, 10A 160*190*20mm  NC, N-F, N-M
GL-BC500 470~860MHz > 500W PEP > 18dB 30V, 22A 160*190*20mm  NC, N-F, N-M
  NC:Non Connectorized, SMA-F : SMA Female, SMA-M : SMA Male, N-F : Type N Female, N-M : Type N Male
   
กแ
Products Figure
 
   
GL-VHF100   GL-BC100  
       
   
GL-BC400   GL-BC500  
       
   
Divider   Combiner