กแ
Cellular PA Products
 

Glovics Technology designs and manufactures solid state broadband linear RF power amplifiers for Cellular applications. RF amplifiers range in frequency from 300 KHz to 3GHz and power levels exceeding 1000W and more. If there is no Product you are looking for, please contact us. We can build the best performance High Power RF Amplifier with short lead time and Excellent Option.

   
กแ
Cellular PA Products List
 
Model Name Frequency Band Output  Gain Vdd, Id Dimension (W*L*H) Connector Type
GL-5900 750~960MHz > 10W CW > 28dB 28V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-51900 1805~1990MHz > 10W CW > 23dB 28V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-52100 2110~2170MHz > 10W CW > 23dB 28V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-2520 2300~2500MHz > 20W CW > 23dB 28V, 1.6A 50*100*20mm NC, SMA-F, SMA-M 
GL-2540 2300~2500MHz > 40W CW > 23dB 28V, 3A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M 
GL-2720 2500~2700MHz > 20W CW > 23dB 28V, 1.6A 50*100*20mm   NC, SMA-F, SMA-M 
GL-2740 2500~2700MHz > 40W CW > 23dB 28V, 3A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M 
GL-3620 3400~3600MHz > 20W CW > 20dB 28V, 2A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M 
GL-3820 3600~3800MHz > 20W CW > 20dB 28V, 2A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M 
GL-CPA1 5600~5800MHz > 1W CW > 20dB 12V, 0.5A 50*60*15mm  NC, SMA-F, SMA-M 
  NC:Non Connectorized, SMA-F : SMA Female, SMA-M : SMA Male, N-F : Type N Female, N-M : Type N Male
   
กแ
Products Figure
 
   
GL5(900,1900,2100)   GL-CPA1  
       
   
GL-2740   GL-2520